Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

online technology, s. r. o.
Sídlo:
Slowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava
IČO: 52528987
DIČ: 2121079895
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139788/B
Zastúpený: Ing. Jozef Belko
kontakt: e-mail: info@onlinetechnology.sk, tel.: +421 914 323 444

V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať vyplnením a odoslaním následovného formulára:

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Partneri